Η εταιρεία ΒΙΝΕΛΛΑΣ Α.Ε. αναγνωρίζοντας την ανάγκη και απαίτηση για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα και θεωρώντας αυτό το στόχο και ηθική της υποχρέωση, καθιερώνει την Πολιτική της για την Ασφάλεια των Τροφίμων η οποία συνίσταται από:

  • Την πιστή εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων με βάση το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000
  • Την επικοινωνία με τους προμηθευτές για ανταλλαγή πληροφοριών και παρατηρήσεων που αφορούν στην ασφάλεια τροφίμων και την παροχή αυτών των πληροφοριών σε πελάτες-καταναλωτές.
  • Την εναρμόνισή της με τις απαιτήσεις για ασφάλεια και υγιεινή των πελατών, αντιμετωπίζοντας, βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών, έγκαιρα και έγκυρα παράπονα ή ενστάσεις.
  • Την συνεχή ενημέρωση, παρακολούθηση και εναρμόνιση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα υγιεινής και ποιότητας των Τροφίμων σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών, των συνεργατών της εταιρείας και της πληροφόρησης από την αλυσίδα τροφίμων.
  • Την συνειδητοποίηση από το προσωπικό της εταιρείας μας, της σημαντικότητας και του δικού του ρόλου του στην ασφάλεια των τροφίμων και της σημασίας της επικοινωνίας των δικών του παρατηρήσεων με την Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων, μέσω και της εκπαίδευσης και κατάρτισης του συνόλου του προσωπικού της εταιρείας.

 

Η ΒΙΝΕΛΛΑΣ  Α.Ε. διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας Τροφίμων κατά   ISO 22000:2005 

                και ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  κατά  ISO 14001